CHERRY MINIATURES

DATSUN / NISSAN CHERRY 1/43 ….

 

CHERRY PE10  – X1 – YONEZAWA  DIAPET 1/40 . JAPON 

 

CHERRY 100A – TYPE E10 ( PHASE 1 ) – NOREV 

 

CHERRY 100A  2 PORTES – TYPE E10 (PHASE 2 ) – GOLDEN – HOLLANDE

 

CHERRY 100A VAN – GOLDEN – HOLLANDE

 

 

NISSAN CHERRY 120A COUPE(X1) -TYPE E10 – KYOSHO (existe en jaune blanc et vert )

 

NISSAN CHERRY COUPE – GOLDEN – HOLLANDE .

 

 

NISSAN CHERRY COUPE RACING – 1973 – EBBRO 

 

MINI Coupe 120A CHORO-Q – JAPON 

 

CHERRY COUPE FII – GX1400  – YONEZAWA DIAPET 1/40 .( existe en jaune , bleu , gris et blanc ).

 

RETOUR MINIATURES